Skip to main content

Przy próbie ręcznej aktualizacji do WordPress 5.8 pojawił się się błąd „Aktualnie przeprowadzana jest inna aktualizacja” ?

Błąd może spowodowany odświeżenia strony podczas wykonywania aktualizacji np. kiedy aktualizacja nie powiedzie się i np. ekran wykonywania operacji zawiesi się na etapie pobierania. Aktualizacje można ponowić aktualizację po 20 minutach, jednak jeżeli po upływie tego czasu komunikat nadal się wyświetla należy wykonać poniższe kroki:

  1. Najpierw należy zalogować się do bazy danych – jeżeli nie pamiętasz danych logowania do bazy należy otworzyć plik wp-config.php i zalogować się danymi tam zapisanymi.
  2. Po poprawnym zalogowaniu odnajdź tabelę z opcjami – zwykle wp_options
  3. Na liście opcji znajdź „core_updater.lock” i usuń.
  4. Po wykonaniu 1-3 punktów – możesz się wylogować, a następnie rozpocząć wykonywanie aktualizacji.

Sama aktualizacja WordPress jest zazwyczaj niezawodna, to jak się jednak okazuje, od czasu do czasu, nasi klienci mają problem z nią problem. Może być nim właśnie wspomniany komunikat, który uniemożliwia zaktualizowanie platformy, wtyczek lub szablonu za każdym razem wyświetlając komunikat o potrzebnej aktualizacji.

Mateusz Mieszalski

Pracuję jako dyrektor ds. e-marketingu: prowadzę szkolenia z reklamy na Facebooku, Google, komunikacji w social media. Mam również własną agencję interaktywną Codeasy. Wraz z zespołem planuję i realizuję kampanie, które sprzedają.