Skip to main content

.htaccess – wstęp co to jest i do czego służy?

Hypertext Access czyli plik tekstowy, który konfiguruje ustawienia serwera www jest w skrócie nazywanym htaccess.

Do czego to służy?

W pliku .htaccess można zapisać komendy, które modyfikują konfigurację serwera. Do najpopularniejszych konfiguracji które wprowadza się w tym pliku należą:

  • Zabezpieczenie strony lub pliku hasłem;
  • Zabezpieczenie katalogu hasłem;
  • Utworzenie własnych stron błędów HTTP – np. własna strona z błędem 404;
  • Konfiguracja kompresji gzip;
  • Ograniczanie dostępu dla wybranej domeny, lub określonego adresu IP;
  • Dostęp z określonego IP;
  • przekierowanie adresów „z www na bez www”;
  • przekierowanie odwiedzającyh na inną stronę.

Blokada dostępu do .htaccess

# Blokada dostepu do htaccess
 <files ~ "^.*\.([Hh][Tt][Aa])">
 order allow,deny
 deny from all
 satisfy all
 </files>

Pierwsza reguła w .htaccess blokuje dostęp do tego pliku, dzięki temu jego zawartość będzie dostępna tylko przez połączenie z serwerem ftp. Uniemożliwiamy podejrzenie i edycję reguł i zabezpieczeń zapisanych w tym pliku.

Blokada dostępu do wp-config

# Blokada dostepu do wp-config
 <files wp-config.php>
 order allow,deny
 deny from all
 </files>

Podobnie jak w poprzednim punkcie, blokujemy dostęp do jednego z najważniejszych plików WordPressa. Plik wp-config.php zawiera bardzo ważne informacje dotyczące konfiguracji CMS-a. W tym pliku przechowywane są również dane dostępowe do bazy danych MySQL. Podejrzenie zawartości tego pliku umożliwia dostanie się do bazy danych strony internetowej i nieograniczone możliwości edycji jej zawartości.

Blokada dostępu do pliku XMLRPC

# Blokuje plik XMLRPC - do API
  <files xmlrpc.php>
   order deny,allow
   deny from all
  </files>

Ostatnia reguła blokująca dostęp do pliku dotyczy xmlrpc.php Jest to mało znany i rzadko używany plik WordPressa. Zanim użyjesz tej reguły upewnij się czy korzystasz z tego pliku!

Przekierowanie SSL

# Przekierowanie SSL
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.well-known/acme-challenge
 RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Istnieje wiele reguł przekierowujących stronę ze standardowego http na szyfrowane https, warto więc sprawdzić u swojego operatora hostingu czy nie sugeruje jakiejś konkretnej komendy. Powyższa formuła jest zalecana gdy strona korzysta z bardzo popularnych darmowych certyfikatów SSL – Let’s Encrypt.

Blokowanie skanowania autorów

# BEGIN blokowanie skanowania autorow wordpress
 RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteCond %{QUERY_STRING} (author=\d+) [NC]
 RewriteRule .* - [F]

Dzięki tej regule zablokujemy skanowanie zarejestrowanych autorów na naszej stronie WordPress.

Dlaczego mam blokować skanowanie autorów?

Często roboty przeszukujące strony internetowe sprawdzają jaki autor jest zarejestrowany na danej stronie – nick. Następnie wchodzą na stronę logowania do panelu administracyjnego WordPressa i metodą brute force wykorzystują zdobyty login i sprawdzają możliwe kombinacje haseł do złamania. Zablokowanie skanowania autorów utrudni zdobycie loginów.

Mateusz Mieszalski

Pracuję jako dyrektor ds. e-marketingu: prowadzę szkolenia z reklamy na Facebooku, Google, komunikacji w social media. Mam również własną agencję interaktywną Codeasy. Wraz z zespołem planuję i realizuję kampanie, które sprzedają.