Regulamin Wydruków

Szybko, Sprawnie i Tanio

Regulamin wydruków

Ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów, obrazy (wydruki) mogą nieznacznie różnić się pod względem zgodności barw z tym, co widzą Państwo na swoim monitorze.

W związku z tym firma HUB Developers Studio z siedzibą w Łódzi nie odpowiada ze efekty złego skalibrowania lub niewłaściwie wybranego profilu kolorów w monitorze Klienta.Odpowiadamy jedynie za techniczną stronę wydruków, nie poprawiamy literówek, błędów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych i innych w materiałach przysłanych przez Klienta. Zatwierdzając do druku proponowany projekt potwierdzają Państwo poprawność pisowni, grafiki i układu. Zatwierdzone zamówienie nie może być odwołane ani zmienione.

3. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych (przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy). Termin realizacji może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury technicznej, typu awaria, brak dostawy mediów, opóźnieniew dostawie surowców, jak również innych przyczyn niezależnych od drukami.

4. Przez akceptację projektu do druku rozumiemy jednoznaczne potwierdzenie przez zleceniodawcę drogą mailową poprawności projektu pod kątem układu graficznego, treści merytorycznej i kolorystyki.

5. Czas realizacji wydruków wynosi odpowiednio od 1 do 10 dni roboczych od momentu akceptacji projektu do druku. Projekty do druku przyjmujemy do godziny 11:00 w przypadku zamówień standardowych i do godziny 10:00 w przypadku zamówień ekspresowych.

6. Terminy realizacji wydruków zależą od rodzaju i nakładu zlecenia:

1 dzień: wizytówki ekspres, małe nakłady laserowe, druk solwentowy do 10m2

2 - 5 dni: nakłady solwentowe do 50m2, nakłady druku laserowego do 10.000 kopii

do 9 dni: druk offsetowy: plakaty, ulotki, wizytówki offsetowe, kartki pocztowe, inne druki, offsetowe nie wymagające dalszej obróbki

do 14 dni: druki offsetowe wymagające dodatkowej obróbki lub uszlachetniania (teczki,katalogi, wydruki lakierowane)

7. Postanowienia końcowe: Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenniku. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeżeli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy.

Składając zamówienie u akceptujesz warunki regulaminu.

Umiejętne połączenie technologii tworzenia strony internetowej, projketu graficznego z narzędziami marketingowymi, gwarantuje sukces i wysoką efektywność realizowanych kampanii.