Skip to main content

Zabezpieczenie przed hotlinkowaniem

Jeżeli transfer jest problemem dla Twojego serwera i nie chcesz aby ktoś wyświetlał Twoje multimedia na swojej stronie, rozwiązaniem może być zabezpieczenie przed hotlinkowaniem w .htaccess. Częstym przypadkiem jest hotlinkowanie obrazków, dlatego też na przykładzie plików typu JPG, GIF i PNG zaprezentuje jak można ustrzec się przed hotlinkiem.

W pliku .htaccess wpisujemy:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?lodzhub.pl.pl [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.pl [NC]
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ – [NC,F,L]
Mateusz Mieszalski

Mateusz Mieszalski

Specjalista od kwestii technicznych. Czuwa nad tym, aby wszystko działało i przebiegało we właściwy sposób. Zawsze służy radą i pomocą, ale też sam chętnie poszerza swoje kompetencje. Oaza spokoju, pewnie i wytrwale dąży do swoich celów i pomaga w drodze do nich innym.